Coaching är en tankeväckande och kreativ process som inspirerar klienten att maximera sin personliga och professionella potential. Det syftar till är att skapa resultat med ett framtidsfokuserat och handlingsinriktat samtal. Vi tar avstamp i nuet men har siktet inställt på framtiden, vi ser möjligheter, bryter tankemönster och gör perspektivbyten. Coaching kan används inom en rad olika områden. 

Personlig utveckling

Individuell coaching uppmuntrar och förstärker dig att se och följa vad du innerst inne vill och önskar i ditt liv/yrkesliv. Coaching hjälper dig att sätta upp tydliga mål och riktningar, förtydligar värderingar, önskemål och val.
Du får stöd och inspiration att utveckla det som gynnar dig bäst, både privat och professionellt.
Coachingen kan handla om hur du vill leva ditt liv, karriärplanering, mål du vill uppnå eller annat som berör dig.

Ledarskapscoaching

Coaching kan fokusera på olika områden i ditt ledarskap som du vill stärka, det kan tex vara att kommunicera mer framgångsrikt och med trygghet och tydlighet, släppa oönskat beteende som kontrollbehov och prestationsångest, bli bättre på att delegera, hantera omgivningens krav och förväntningar, hantera stress och öka din hållbarhet.
Möjlighet finns även att göra ledarskapsprofiler och 360° analyser med Extended Disc kommunikations- och beteendeprofiler.

Förberedelse inför coachssamtal, privatpersoner

Karriärcoaching

Karriärcoaching är rätt för dig som vill ta nästa steg i karriären. Vi kan tex kartlägga din kompetensprofil, arbeta med ditt cv samt få professionell feedback på det, hur du kan marknadsföra dig själv och bli effektivare i jobbsökningen. Karriärcoachingen bidrar till ökad självinsikt - en förutsättning för att kunna marknadsföra sig själv på ett tryggt och tydligt sätt.

Omställning

Att lämna sitt arbete,   ibland utan att ha valt det själv, och att sedan hitta ett  nytt innebär nya krav och utmaningar.
Följande moment brukar ingå i omställningen - att orientera sig i den nya situationen, inventering av vem du är, vad du kan och vad du vill. Vi tittar på styrkor och drivkrafter och hur du vill dem i framtiden. 
Personlig marknadsföring - träning inför möten och intervjusituationer. Genomgång och utformning av tydliga och intresseväckande CV och ansökningsbrev.

Kostnad

Företag
Företag, 1050:- exkl. moms / h. 
Vid större volymer, begär offert.
Omställning - begär offert.
Företag och organisationer har möjlighet att teckna avtal för sina anställda
Privatpersoner
Privatpersoner 750:- inkl. moms / h
-samtalet varar ca 55 min.

Det är inte berget vi besegrar, utan oss själva.
Edmund Hillary