Grupputveckling. Gotland, Visby

Stöd för gruppen att utvecklas i önskad riktning. Färdigheterna kan t ex handla om att utveckla relationerna, hantera konflikter eller att lära sig att ge mer feedback. Genom övningar, reflektion, dialog och teori bygger vi ökad öppenhet och tillit, rakare kommunikation och större förståelse för varandra.

Feedback - ge, ta och be om

Om hur feedback får människor att växa och kan höja kompetens, prestation, förbättra samarbete och nå uppsatta mål. Positiv halvdag med träning.

Handledning

En droppe droppad i Livets älv, har ingen kraft att flyta själv
Det ställs ett krav på varje droppe
Hjälp till att hålla de andra oppe!
~ Tage Danielsson

Klimatmätning

Ibland kan det vara bra att ta temperaturen på gruppen, mätningen fungerar sedan som ett diskussionsunderlag eller kan ligga till grund för konkreta åtgärdsplaner. Allt detta görs i realtid. En klimatmätning mäter och ökar medvetenheten om bla gruppens nöjdhet och förnekelsegrad och konsekvenserna av detta.

Utveckla kommunikation och relation

Vid utveckling av kommunikation internt och/eller externt gör jag beteende- och kommunikationsprofiler med DISC Extended®. Ett stöd för att träna förmågan att anpassa beteende och kommunikation efter den man möter och ger samtidigt ökad självinsikt. Profilen ger indikationer på vår primära kommunikationsstil, men hindrar inte heller personer från att utvecklas inom något område. Profilerna kan tas fram specifikt för olika yrkesgrupper t.ex vården, ledarskapet och kopplas till verksamhetens mål och rollens krav. Även 360°-analyser.