Facilitering. Gotland, Visby

Handledning ges till medarbetare och chefer, individuellt eller i grupp. Hos mig är handledningen processinriktad och utgår från ett integrativt förhållningssätt som inbegriper acceptansstrategier och ett kognitivt beteendeinriktat förhållningssätt.  Handledningen ger deltagarna tillfälle att reflektera, kommunicera, dela erfarenheter och utveckla relationer och arbetssätt  på ett strukturerat sätt, något som det oftast inte finns utrymme för i vardagen.
 

Handledning har ett brett användningsområde, några områden som ofta omfattas är:
Trygghet och utveckling i yrkesrollen
Stöd att stärka den professionella hållningen
Bemötande gentemot kund/klient/patient
Att se möjligheter istället för hinder
Skapa möjlighet till reflektion
Ökad insikt om vad som påverkar mig och vad jag själv kan påverka
Ökad kunskap om hur mina och andra människors känslor, beteenden och relationer samspelar
Att ta tillvara på den kunskap som finns i arbetsgruppen
Ökat samarbete / färre konflikter inom arbetsgruppen och i företaget

Begär offert >>