Mndfulness. Gotland, Visby

Uppdatering av text pågår...

Skräddarsytt

Innehåll och upplägg både på föreläsningar, workshop och utbildningar designas tillsammans med beställaren. Exempel på ämnen som jag brukar anlitas för:
Mindfulness - vad är det, varför och hur gör man
Hållbart ledarskap
Förändringsprocesser
Professionellt bemötande 

Förändring...

Jag använder mig uteslutande av Fyrarummaren, en psykologisk teori om hur vi förstår och hanterar förändring och utveckling, i föreläsningar och konsultinsatser vid förändringaprocesser. 
Teorin och metoden, tillsammans med verktygen ger idén om demokrati, delaktighet, mänskliga rättigheter och ansvarstagande en konkret innebörd och ger gruppen och organisationen ett gemensamt språk. Fyrarummaren underlättar människors möjligheter att förstå sig själv och andras samt överblicka en komplex verklighet. Den ökar möjligheten till kontroll och arbetsro samtidigt som förändring, lärande och utveckling pågår.
Jag är certifierad att använda Förändringens fyra rum®, vardagligt kallad ”Fyrarummaren”, som är en vetenskaplig teori utvecklad av Clas Jansen, docent, psykolog, forskare och författare.
Med basen i Fyrarummaren håller jag utbildningar och föreläsningar
-Bemötande
-Leda i förändring
-Förstå och hantera förändring

Stress

Jag har under åren haft många föreläsningstillfällen och utbildningsdagar om stress. Det har varit teman som:
Ledarskap - stress och hållbarhet
Vaccinera dig mot stress!
Stress i vården - om empatitrötthet
Vad är stress, egentligen
Stress och utmattning