Mndfulness. Gotland, Visby

Kurser, utbildningar och föreläsningar för företag och organisationer där innehåll och upplägg både på föreläsningar, workshop och utbildningar designas tillsammans med beställaren. Exempel på ämnen som jag brukar anlitas för är mindfulness, förändringsprocesser, stress, coaching, kommunikation, kommunikation- och relation, rollen på jobbet, bemötande.

Stress

Jag har under åren haft många föreläsningstillfällen och utbildningsdagar om stress. Det har varit teman som:
Ledarskap - stress och hållbarhet
Vaccinera dig mot stress!
Stress i vården - om empatitrötthet
Vad är stress, egentligen
Stress och utmattning - vägen tillbaka

Mindfulness

Många är nyfikna på mindfulness, endel skeptiska. Frågorna många. Hur gör man? Vad är det bra för? Vet man att det fungerar? Är det bara en ny men ovanligt seglivad "fluga"? Med mig får du en upplevelsebaserad introduktion, skräddarsydd kurs, insats på personaldag eller workshop som vilar på vetenskaplig grund och evidens - och även egen lång praktiserande erfarenhet.

Bemötande

Vad innebär det att möta någon? På riktigt? Vad innebär det goda mötet? 
Att lära sig möta andra människor professionellt är något som de flesta yrkesgrupper har nytta av, på alla nivåer i en organisation. 

Coaching

Samtalet som motiverar, stärker, utvecklar och skapar kreativitet i kommunikationen. Jag delar med mig av coachens verktygslåda och förhållningssätt. Passar för dig som vill utveckla dina samtalsfärdigheter.

Förändring - förstå och hantera

Jag använder mig uteslutande av Fyrarummaren, en psykologisk teori om hur vi förstår och hanterar förändring och utveckling, i föreläsningar och konsultinsatser vid förändringaprocesser. 
Teorin och metoden, tillsammans med verktygen ger idén om demokrati, delaktighet, mänskliga rättigheter och ansvarstagande en konkret innebörd och ger gruppen och organisationen ett gemensamt språk. Fyrarummaren underlättar människors möjligheter att förstå sig själv och andras samt överblicka en komplex verklighet. Den ökar möjligheten till kontroll och arbetsro samtidigt som förändring, lärande och utveckling pågår.
Jag är certifierad att använda Förändringens fyra rum®, vardagligt kallad ”Fyrarummaren”, som är en vetenskaplig teori utvecklad av Clas Jansen, docent, psykolog, forskare och författare.
Med basen i Fyrarummaren håller jag utbildningar och föreläsningar i bla
-Bemötande
-Leda i förändring
-Förstå och hantera förändring