Mndfulness. Gotland, Visby

Mindfulness är ett begrepp som blivit populärt under senare år då det blivit en accepterad del av psykoterapeutisk behandling och används  som en del i västerländsk acceptans- och beteendeträning både inom terapi och friskvård. Mindfulness härstammar från zenbuddimen, och har hittat nya vägar i dialog med västerländsk filosofi och humanistiska värderingar. 
Med träning lär vi oss att relatera till händelser med öppenhet, lugn och avspänning. När vi inte är närvarande reagerar vi lätt på olika situationer utifrån invanda beteende-, tanke- eller känslomönster. Vi blir då lätt stressade, okoncentrerade och oengagerade. På sikt kan träning leda till ökad livskvalitet och förmåga att styra och leda sig själv.

På arbetsplatsen

På arbetsplatser där kundbemötande är i fokus, och på arbetsplatser där välmåendet spelar roll bidrar mindfulness till att utvecklas. Insatser vid personaldagar, workshops och mer sammanhållna program ges i samråd med beställaren. Samarbetar ofta med Mindfulnesscenter.

I ledarskapet

Med mindfulness stärker du kontakten med dig själv, och blir klar över vad kropp och sinne behöver vilket bidrar till ett hållbart ledarskap. För att kunna förstå och leda andra behöver du ha god kontakt inåt, förstå dig själv och veta vad du vill. 
En närvarande ledare har en ökad förmågan att se, lyssna och ta in omgivningen. 
Upplägget är enskild konsultation, coaching samt hemträning.
Kostnad: 1050:- h ex. moms

För privatpersoner

Privatpersoner är välkomna för att lära sig praktisera Mindfulness, utveckla sitt övande eller för att plocka upp en förlorad tråd. Enskilda samtal och övningar ingår. Du måste avsätta tid för din egen träning hemma.
Läs gärna mer under samtalsterapi, då jag jobbar behandlande med mindfulness vid ex. ångest och depression.
Kostnad: Privatpersoner 750:- inkl. moms / h

Öppna kurser

Jag har under åren haft många öppna kurser i mindfulness såsom grundkurser, fördjupningskurser, retreats och specifika kurser inom ätande och självmedkänsla. För tillfället är inga öppna kurser inplanerade.
Är ni en grupp om minst 8 deltagare, ta gärna kontakt för dialog!

Life is 10 percent what happens to me and 90 percent of how I react to it.
-Charles Swindoll