Samtalsterapi Visby

Samtalsterapi syftar till personligt växande, känsla av helhet och större medvetenhet kring sig själv och omgivningen. 
De flesta av oss hamnar någon gång i ett vägskäl eller i en tid i livet när vanliga sätt att hantera tillvaron inte fungerar så väl. Detta kan leda till oro, ångest, nedstämdhet och stress,  känslomässig avstängdhet eller att känslorna blir så starka att de är svåra att hantera.
Tillsammans undersöker vi och skapar förståelse för det förflutna, nuet och framtiden, och hur det påverkar ditt psykiska och ibland även fysiska mående. Med psykoterapi kan du få hjälp att bryta destruktiva mönster och finna nya sätt att se på dig själv och omvärlden. Terapin ger dig även verktyg att identifiera och acceptera olika sidor av dig själv.

Terapiformer

KBT (Kognitiv Beteende Terapi)
MBCT (MindfulnessBaserad Kognitiv Terapi) 
ACT (Acceptance and Commitment Therapy) 
Bildterapi
IBCT (evidensbaserad parterapi inom ramen för KBT)

Teoribildningarna är forsknings- och evidensbaserade - en trygghet för dig som klient. Jag använder ofta mindfulness (som hjälper oss att hantera/förhålla oss till känslor och tankar) som ett verktyg för ökad kraft i utvecklingsprocessen. 
Till mig kan enskilda och par komma för samtal under en kortare eller längre period. Det är ditt/ert behov och  önskemål som styr. 

Så skall världen varje morgon skapas på nytt, förlåten – i dig, av dig.
-Dag Hammarskjöld

Kostnad

Företag
Företag, 1050:- exkl. moms / h. 
Vid större volymer, begär offert.
Företag och organisationer har möjlighet att teckna avtal för sina anställda
Privatpersoner / par
Privatpersoner 750:- inkl. moms / h
-samtalet varar ca 55 min.
Par 1450:- inkl. moms
-samtalet varar ca 1,5 h

Förberedelse inför samtalsterapi, privatpersoner