Handledning

______________________________________________
 

 Handledningen levererar inte alltid lösningar, ibland är det viktigare att leta efter frågorna. 

Processhandledning - ett forum med utrymme bortom rätt och fel, att reflektera över hur och varför man gör det man gör. Syftet är att finna strategier och alternativa vägar för att hantera komplicerade situationer i yrkesvardagen samt bearbeta upplevelser och känslor som väcks i utövandet och runt det som sker i mötet/relationen mellan människor. Både grupper och enskilda ges utrymmet att i handledningen sortera, reflektera och skapa ny förståelse av sitt yrkessammanhang och sig själva som yrkespersoner. Ibland kan utredningsarbete och utbildning ingå som inslag i handledningsuppdraget. 

Handledning - områden

Handledningens syfte är brett, men har generellt som mål  att stödja och utveckla den anställde och dennes professionella förhållningssätt inom det egna yrkesområdet. 

 • Trygghet och utveckling i yrkesrollen, inre självstöd
 • Stöd att stärka den professionella hållningen
 • Professionellt bemötande gentemot kund/klient/patient/medarbetare
 • Att se möjligheter istället för hinder
 • Ökad insikt om vad som påverkar mig och vad jag själv kan påverka
 • Ökad kunskap om hur mina och andra människors känslor, beteenden och relationer samspelar
 • Att ta tillvara på den kunskap som finns i arbetsgruppen eller ledarskapet
 • Ökat samarbete / förbättrade relationer / färre konflikter inom arbetsgruppen och i företaget/org.
 • Omprövning av kunskaper
 • Att dela erfarenheter med andra lär man sig mer både om sig själv och övriga i arbetsgruppen
 • Man får tydliggöra sitt eget ansvar för sitt arbete och sin situation
 • Ökad medvetenhet om styrkor och framgångsfaktorer på både  individ- och gruppnivå.
 • Avlastning

Handledning - HUR GÅR DET TILL?

En demokratiska arena är grunden, där alla får komma till tals. Det kan innebära samtal och arbetsformer där kroppen och kreativiteten får plats. Jag uppmuntrar alltid den enskilde eller gruppen att använda det egna inneboende kunnandet.

Handledning - För vem?

Chefer och ledare. Medarbetare, personal- och arbetsgrupper.
Kontakta mig för offert.


Varje tanke är ett frö. Om du sår vildapel, räkna inte med att skörda Golden Delicious.
~ Bill Meyher

 Camilla Knekta Utvecklingskultur I Samtalsterapi I Coaching I Handledning I Mindfulness I Grupp- och ledarskapsutveckling I Visby, Gotland
Kontakt>>