Handledning

______________________________________________
 

 Handledningen levererar inte alltid lösningar, ibland är det viktigare att leta efter frågorna. 

Handledning behöver vi för att få syn på oss själva och hur vi fungerar i våra olika roller och sammanhang. Handledningen är processinriktad och utgår från ett integrativt förhållningssätt som inbegriper acceptansstrategier och beteendeinriktade förändringar. Handledningen ger deltagaren tillfälle att reflektera, kommunicera, dela erfarenheter och utveckla relationer och arbetssätt på ett strukturerat sätt, något som det oftast inte finns utrymme för i vardagen.
Ibland kan ingår utredningsarbete och utbildning i uppdragen. Handledning handlar mycket om att "se-försöka-förstå-handla". 

Handledning - områden

Handledningens användningsområde är brett, exempelvis:

  • Trygghet och utveckling i yrkesrollen
  • Stöd att stärka den professionella hållningen
  • Bemötande gentemot kund/klient/patient
  • Att se möjligheter istället för hinder
  • Skapa möjlighet till reflektion
  • Ökad insikt om vad som påverkar mig och vad jag själv kan påverka
  • Ökad kunskap om hur mina och andra människors känslor, beteenden och relationer samspelar
  • Att ta tillvara på den kunskap som finns i arbetsgruppen
  • Ökat samarbete / färre konflikter inom arbetsgruppen och i företaget

Handledning - För vem?

Chefer och ledare, medarbetare och arbetsgrupper.
Kontakta mig för offert.

Varje tanke är ett frö. Om du sår vildapel, räkna inte med att skörda Golden Delicious.
~ Bill Meyher

 © Camilla Knekta | Utvecklingskultur
Kontakt>>