förändringsledning

______________________________________________
 

Förändring är något som sker hela tiden, och som ledare behöver vi både se oss själva och verksamheten och dess omvärld. Förändringsledning är en strukturerad process som syftar till att nå verksamhetsmål. För att förändringen ska få effekt och bli verklighet behöver fokus ligga på individuella synsätt och beteenden. Det krävs en ledare med både färdigheter och mod! 

Innehåll

FM; Utifrån teorin Förändringens fyra rum(©) skapar vi insikt i förändringensprocessen och hur den tar sig uttryck i känslor och beteenden både hos ledaren, individena och gruppen. Med den kunskapen kan vi sedan förstå hur vi effektivt kan bemöta förändringens mekanismer.
EM; Eftermiddagen ägnar vi åt J P Kotters 9 steg för ett lyckat förändringsarbete, och du får praktiskt
planera ett förändringsarbete i din organisation. 

Den här  utbildningen ger dig möjlighet att inkludera konsultstöd och handledning för dig och din organisation.
 

Målgrupp

Du som leder förändring - chefer, ledare, projektledare, teamledare.

utbildningens mål

Att förstå förändringens process, och att leda denna process på ett medvetet och effektivt sätt

Tid och plats

Två utbildningstillfällen ht 2019
10/9 kl. 08.30-16.30 2019, Visby
12/11 kl. 08.30-16.30 2019, Visby


Utbildningen sker i samarbete med Gotlandsakademin>>

Kostnad

Utbildningen ges även som företagsintern, ta kontakt med oss via e-post.
Kostnad 7.500:- inkl. moms
Vi bjuder på all förtäring.

"Det enda som är konstant är förändring"
-Herakleitos ca 500 fKr

Anmälan

Senaste anmälan 28/8 resp 28/10.


 © Camilla Knekta | Utvecklingskultur
Kontakt>>