Förändringens fyra rum

______________________________________________
 

Att förstå och hantera förändring

Förändringens fyra rum® – eller Fyrarummaren, som den också kallas – ger alla gemensam förståelse för sina egna och andras beteenden i olika situationer, t ex inför en förestående förändring eller när saker inte fungerar som tänkt. Deltagarna får redskap för att möta och hantera de låsningar eller olikheter som uppstår. Resultatet blir ett stärkt ”vi”, en gemensam begreppsapparat och en gemensam karta att förhålla sig till. 

Fyrarummaren - om

Fyrarummaren är en svenskutvecklad teori om förändring som används över hela världen – om vad som sker med människor, grupper och organisationer i förändring.
Teorin baserar sig på förekomsten av två skilda livsförhållningssätt – alltså sätt att se på sig själv, att se på andra, på samhället – och dess konsekvenser vid utveckling och förändring. I såväl önskade som oönskade lägen.
Fyrarummaren bygger på Claes Jansens forskning som sträcker sig över 40 år och har ett antal verktyg kopplade till teorin.

förstå förändringen

Under en halv dag arbetar vi med att se och förstå en förändringsprocess, vad kännetecknar den? Vad behöver vi/jag göra för att hantera det som är svårt.
Detta görs i workshopform och inkluderar bla en självskattningsövning.

Tid och plats

3/9-2019, kl. 08.30-12.00, Visby

Kostnad

Arbetsmaterial, dokumentation och fika ingår.
Kostnad: 1150:- ex moms

Anmälan


 © Camilla Knekta | Utvecklingskultur
Kontakt>>