Mindfulness

______________________________________________
 

 Att leva i större medvetenhet om sig själv

Mindfulness är en forskningsbaserad meditationsteknik där man tränar uppmärksamhet och medvetenhet i nuet. Att  öka förmågan till att observera, beskriva i en anda av öppenhet och att gå från att reagera till agera mer medvetet. Något som kan vara hjälpsamt såväl privat som yrkesmässigt.
De till synes enkla metoderna som praktiseras inom mindfulness kräver en djupare bakgrundsförståelse och då kan vägledning stödja dig i din träning. 

Mindfulness - Privatpersoner

Enskilda samtal och dagliga övningar ingår, dvs du måste avsätta tid för din egen träning hemma. Ofta använder jag ett onlinebaserat mindfulnessprogram som stöd för hemträningen. Mindfulness kan upplevas avslappnande men det kan också vara svårt och jobbigt. När du stannar upp och är närvarande i stunden kan du möta både positiva och negativa tankar, obehagliga känslor och minnen kan bli mer tydliga. Mindfulness används i friskvård men också vid besvär som stress, smärta, sömnproblem och psykiska besvär men också för ökad självmedkänsla. Läs gärna mer under samtalsterapi, då jag jobbar behandlande med mindfulness vid ex. ångest, depression och sviktande självkänsla. 
Kostnad: Privatpersoner 880:- inkl. moms / h

Mindfulness - Öppna kurser

Jag har under åren haft många öppna kurser i mindfulness såsom grundkurser, introkurser, fördjupningskurser, retreats och specifika kurser inom medvetet ätande, självmedkänsla, ångest och depression. Just nu är inga öppna kurser inplanerade.
Är ni en grupp om minst 8 deltagare, ta gärna kontakt för dialog!

Mindfulness - På arbetet

På arbetsplatser där kund- och/eller patientmötande är i fokus, och på arbetsplatser där välmåendet spelar roll bidrar mindfulness till att utvecklas, för att:
-Tankestressen minskar
-Effektiviteten ökar
-Ökad närvaro och större uppmärksamhet på det man gör
-Förbättrad återhämtning
-Bättre kommunikation i arbetsgruppen
Insatser vid personaldagar, workshops och mer sammanhållna program ges i samråd med beställaren. Samarbetar ofta med Mindfulnesscenter.
Ta kontakt för offert och önskemål.

Mindfulness - I ledarskapet

Med mindfulness stärker du kontakten med dig själv, och blir klar över vad kropp och sinne behöver vilket bidrar till ett självledning och ett hållbart ledarskap. För att kunna förstå och leda andra behöver du ha god kontakt inåt, förstå dig själv och veta vad du vill - att leda sig själv.
En närvarande ledare har en ökad förmågan att se, lyssna och ta in omgivningen. 
-Enskild konsultation, coaching samt hemträning. Kostnad: 1450:- h ex. moms
-Ledarskapsutveckling, program och handledning  Läs mer>>

”Din vision blir endast klar när du blickar in i ditt eget hjärta. Den som letar på utsidan, drömmer; den som letar på insidan, vaknar.”
~Carl Jung

 © Camilla Knekta | Utvecklingskultur
Kontakt>>