Mindfulness - medkänsla

______________________________________________
 

Trött på din inre kritiker? 

Mindfulness är ett steg till emotionellt helande där träning hjälper oss att observera tankar och känslor i en anda av öppenhet och nyfikenhet. Mindfulness med fokus på medkänsla handlar om att träna sig i att  ha ett mjukt och vänligt sätt inåt, men också utåt - till andra.


Om intresse finns kommer kursen att hållas hösten 2019

Mindfulness Och medkänsla

Mindfulness och medkänsla bidrar till bättre relationer, högre livskvalitet, mindre stress, bättre förmåga att hantera svårigheter – hemma och på jobbet. 
Forskning visar att en ökad medkänsla till sig själv gynnar  återhämtning, bidrar till inre styrka och trygghet, glädje och välbefinnande. Vi blir mindre rädda för att misslyckas och mer benägna att pröva igen. 

Utvärdering, deltagarröster:
"Jag har kärlek till mig själv, och modet att släppa den fri"
"15 min/dag har gjort förändring!"
"Jag har sett att jag bär på mkt sorg, och att den här träningen kan ta mig igenom den så småningom"
"Jag har lättare att stanna upp nu, och hålla saker utanför mig"
"Jag är fin och bra, duger som jag är. Litar på min förmåga mer nu"
"En större acceptans för det som är"

hur går det till?

Vi träffas vid sex tillfällen och mellan våra träffar tränar du själv i ett onlinebaserat program, där du med enkelhet använder en app, eller via din dator. Efter att kursen är slut behåller du ditt onlineprogram från leverantören Mindfulnesscenter. Värdet av programmet är 595:-

"For someone to develop genuine compassion towards others, first he or she must have a basis upon which to cultivate compassion, and that basis is the ability to connect to one’s own feelings and to care for one’s own welfare.
Caring for others requires caring for oneself"

Tenzin Gyatso, the 14th Dalai Lama
 

 © Camilla Knekta | Utvecklingskultur
Kontakt>>